Home

© 2014 Jan Colle Galerij - Jakob van Caenegemstraat 16 - B-9000 Gent / T: +32 (0)9 223 95 50 / E: info@jancollegalerij.be

JCG

Jan Colle

g a l e r i j

Ben Benaouisse

 

“ Artist’s PROOFS / EPREUVES d’artiste “

Opening :

8 november 2014 van 18 tot 22 u.

Tentoonstelling :

9 november tot en met 15 december 2014

In het werk van Ben Benaouisse (°1971 België) is het proberen vatten van politieke, religieuze en culturele wetmatigheden essentieel. Voordat hij de mogelijkheden van verf en doek begon uit te proberen, had hij al naam gemaakt met zijn experimentele theater- en dansperformances.

In de tentoonstelling "Artist's PROOFS / EPREUVES d'artiste" toont Ben Benaouisse, via een nieuwe reeks edities dat hij speciaal gemaakt heeft voor de gelegenheid, een artistieke retrospectief over zijn afgelegde parcours gedurende de laatste 20 jaren: 1993/94 - 2014. 

( In samenwerking met curator Hans Martens. )

Nadat hij geselecteerd werd door Dirk Pauwels, Alain Platel en Frank Theys tijdens de nationale audities die Victoria organiseerde in het kader van Antwerpen ’93, trok hij naar Gent. Vanaf dan legde hij een atypisch parcours af, waarbij hij zonder enige academische bagage diverse media exploreerde.

Sindsdien ontwikkelt hij een artistiek oeuvre dat vertrekt van het principe van de toe-eigeningen zoekt voortdurend een houding t.o.v. van het “hier en nu":

"Wat kan ik als kunstenaar nog toevoegen aan alles wat al is gedaan? Ik ben de dwerg op de reus."