Jan Colle Galerij - Tentoonstelling ENLIGHTENED FOUNTAINS

© 2014 Jan Colle Galerij - Jakob van Caenegemstraat 16 - B-9000 Gent / T: +32 (0)9 223 95 50 / E: info@jancollegalerij.be

JCG

Jan Colle

g a l e r i j

ENLIGHTENED FOUNTAINS

( reasons to be cheerful )

Opening :

19 september 2015 van 14 tot 19 u.

Tentoonstelling :

20 september tot en met 25 oktober 2015

 

Deelneemende kunstenaars :

Andreas Johnen , Koen Wastijn, Johan Deschuymer, Adriaan Verwée, Dirk Zoete, Nicolas Kozakis, Charl van Ark, Johan De Wit,          Antone Israel, Remi Verstraete, Bas van den Hurk, Frederik Van Simaey, Marc De Blieck, Vincent de Roder, Frank Van den Berghe,        Sindy ( Elke van Kerckvoorde en Dieter Durinck ) , Wim De Pauw, Bram Van Stappen, P.B. Van Rossem, Dieter Ravyts, Robert Clique,     Bart Lodewijks Lucie Renneboog, Alex Michels, Nora Nungabar, Caroline Van Den Eynde, Bart Baele, Koba De Meutter, A.T. Biltereyst, Marc Rossignol, Marc Nagtzaam, Mario De Brabandere, Atelier PICA PICA, Rik De Boe en Johan De Wilde

Johan De WIt

Bas van den Hurk

Dirk Zoete

Adriaan Verwéé