Jan Colle Galerij

© 2014 Jan Colle Galerij - Jakob van Caenegemstraat 16 - B-9000 Gent / T: +32 (0)9 223 95 50 / E: info@jancollegalerij.be

JCG

Jan Colle

g a l e r i j

The Ideal Husband

Egon Van Herreweghe & Thomas Min

Opening :

10 december 2016 vanaf 14 tot 20 u.

Tentoonstelling :

11 december tot en met 24 december 2016

Curator Domenico De Chirico

Artist talk hosted by Wim Waelput (Kiosk) - Zondag 11 december 2016 om 11uur

Als we een cultureel scenario willen schetsen op basis van de symbolische economie van de genderverhoudingen in relatie tot de grote structurele veranderingen in de Westerse samenleving – die samenvallen met de opkomst van wat we zouden kunnen definiëren als 'de moeilijke hedendaagse verhouding tot de natuur' – dan wordt de fascinerende vraag naar de mannelijkheid steeds meer een kwestie van ‘theatrale’ identiteit, die bovendien een belangrijke politieke relevantie heeft.

Traditioneel wordt viriliteit beschouwd als de identitaire kwintessens van het mannelijke geslacht. Terwijl ze verwijst naar fysieke en morele kenmerken als kracht, moed en besluitvaardigheid, duidt ze letterlijk op de seksuele potentie. Ze betreft bovendien uitsluitend de mannelijke volwassen conditie. Daarenboven heeft de term viriliteit semantisch geen vrouwelijke tegenhanger. ‘Vrouwelijkheid’ correspondeert dus met ‘mannelijkheid’. Enkel voor de man blijkt dus een identitair gendersuperlatief te bestaan. Ditzelfde superlatief roept onvermijdelijk andere tastbare problemen op, die zich manifesteren als een herformulering van het beeld vanuit culturele en esthetische behoeften en – niet in het minst – de eisen die te maken hebben met welzijn en vooruitgang.

Neem bijvoorbeeld ‘De Immoralist’, een roman van de Franse auteur André Gide uit 1902. Daarin wordt de wedergeboorte van de antiheld beschreven, en de langdurige ziekte die er het gevolg van is. De hoofdfiguur Michel komt tot een definitie van zijn eigen mannelijke wezen precies door de afwijzing van de dominante eigenschap van mannelijkheid zoals deze werd vooropgesteld in het Frankrijk van het einde van de negentiende eeuw. Op die manier schetst Gide de mogelijkheid tot niet-conventionele voorstellingen van meervoudige mannelijkheid. Door het accepteren van zijn eigen meer authentieke identiteit loopt Michel een ziekte op die hem bijna de dood in jaagt. Metaforisch is het zijn oude mannelijke identiteit die ten dode is opgeschreven, vergiftigd door sociale conditionering, gevangen in een normatieve mannelijkheid. Doel is om aan te tonen hoe wankel de gendercategorieën zijn zoals ze ons worden opgelegd.

De artistieke bijdrage van de jonge kunstenaars Egon Van Herreweghe en Thomas Min wil een afgewogen esthetisch onderzoek ontwikkelen, in de eerste plaats in relatie tot de verscheidenheid en veelheid van beelden uit de geschiedenis. Door een speelse ontwrichting van de viriliteit als superlatief willen ze een wending in het denken bewerkstelligen, ver verwijderd van enige conservatieve deontologie.

De tentoonstelling is op gevarieerde wijze opgebouwd en tracht kenmerkende omgevingen te creëren, metaforisch getransformeerd. Daarbij worden objecten opnieuw uitgevonden en gemodelleerd zonder dat ze hun herkenbaarheid of context verliezen. Op deze wijze krijgt een nieuwe gepersonaliseerde visie vorm, empirisch en autoreferentieel.

Zo ontstaat ‘The Ideal Husband’, eenstemmig, zonder zich te bekommeren om tegenstellingen: ‘onder mannen en ‘over mannen’.

Domenico de Chirico